T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

             


 Bizi Takip Edin:

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bulunduğunuz Yer: Kamu Hiz. Standartları

 İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 1. T.C.

  KAYSERİ VALİLİĞİ

  İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

  HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

  SIRA NO

  VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

  BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

  (EN GEÇ)

  1

  Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması

  1- İsteği Belirten Form Dilekçe. (VAT-3)

  2- Hangi Devlet Vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

  3- Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

  4- Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi. (Usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümeleri)

  5- Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge. (Usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümeleri)

  6- Varsa Türk Vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.

  7- Genel sağlık bakımından çevresi ve toplum sağlığı açısından tehlike teşkil edecek bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınacak rapor.

  8- Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabildiğini gösteren Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan belge veya Türkçe’ de herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gördüğünü gösteren belge.

  9- Türkiye’ de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin mesleğini ve gelirini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası ve benzeri belge veya birinci derece yakınlarının geçimlerinin sağladıklarına ilişkin taahhüt belgesi.

  10- Başvuru tarihinden geriye doğru yabancı soylular için beş yıl, Türk soylular için iki yıl Türkiye’ de kesintisiz ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenmiş giriş çıkışları gösterir belge.

  11- Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az üç aylık ikamet tezkeresi.

  12- Herhangi bir suçtan yargılanmış ise buna ilişkin mahkeme kararı.

  13- Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

  15 GÜN                (Başvuruda istenilen belgelerin tamamlanmasından sonra)

  2

  Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması

  1- İsteği Belirten Form Dilekçe. (VAT-4)

  2- Hangi Devlet Vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

  3- Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

  4- Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi. (Usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümeleri)

  5- Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge. (Usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümeleri)

  6- Varsa Türk Vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.

  7- Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

  15 GÜN                (Başvuruda istenilen belgelerin tamamlanmasından sonra).

  3

  Türk VatandaşlığınınYeniden Kazanılması

  1- İsteği Belirten Form Dilekçe. (VAT-5)

  2- Nüfus kayıt örneği.

  3- Hangi Devlet Vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

  4- Türk Vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde değişiklik olmuş ise buna ilişkin belge, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümeleri)

  5- Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge. (Usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümeleri)

  6- Türk Vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

  7- 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 14. Maddesi uyarınca yeniden Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi için başvuru tarihinden geriye doğru üç yıl ikamet etmiş olduğunu gösterir İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak ikamet teskeresi ve giriş çıkışları gösteren belge

  8- Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

  15 GÜN                (Başvuruda istenilen belgelerin tamamlanmasından sonra)

  4

  Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması

  1- İsteği Belirten Form Dilekçe. (VAT-6)

  2- Türk Vatandaşı eşe ait Nüfus Kayıt örneği.

  3- Hangi Devlet Vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

  4-Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

  5- Yerleşim yeri Türkiye’ de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi.

  6-Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.

  7-Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. Maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

  8- Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

  15 GÜN                (Başvuruda istenilen belgelerin tamamlanmasından sonra)

  5

  Vatandaşlıktan Çıkma

  1- İsteği Belirten Form Dilekçe. (VAT-9)

  2- Nüfus kayıt örneği.

  3- Başka devlet vatandaşlığı kazanılmış ise bunu gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

  4- Henüz başka bir devlet vatandaşlığı kazanılmamış ise kazanmak istedikleri yabancı devlet vatandaşlığına kabul edileceklerine ilişkin usulüne göre onaylanmış teminat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

  15 dk.

  6

  Çift Uyrukluluk

  1- Form dilekçe.

  2- Vatandaşlığı kazandığı ülke pasaportunun onaylı tercümesi.

  3- Nüfus kayıt örneği.

  15 dk.

  7

  Mavi Kart
  (İlçe Nüfus Müdürlükleri'nde)

  1- Dilekçe.

  2- Pasaportun noterden onaylı tercümesi.

  3- Nüfus kayıt örneği.

  4- 2 Adet fotoğraf.

  1 saat

  8

  Bilgi Edinme Başvurularına Cevap Verilmesi

  4982 Sayılı Yasa gereği yazılı veya elektronik ortamda talep

  15 iş günü

  “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz”

  NOT : 1 - Verilen işlem süreleri işlem için verilen evrakların tam ve eksiksiz ibrazı halinde; Verilen süreler evrakın memura verilmesinden sonra başlar.

              2 – Kullanılan elektronik cihazların veya kullanılan MERNİS sisteminin arızalanması durumunda bu süreler uzayabilir.

  ** UAVT – Ulusal Adres Veri Tabanı


  İl Müracaat Yeri :

  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

  İl Müracaat Yeri :

   Kayseri Valiliği

  İsim :

  Mediha İLHAN

  İsim :

  Erdoğan AYGENÇ

  Unvan :

  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili

  Unvan :

   Vali Yardımcısı

  Adres :

  Kayseri Valiliği

  Adres :

   Kayseri Valiliği

  Tel :

  0 352 2226575

  Tel :

   0 352 2210737

  Faks:

  0 352 2226575

  Faks:

   0 352 2227200

  e.posta :

  kayseriilnufus@nvi.gov.tr

  e.posta :

  kayseriilnufus@nvi.gov.tr

   Bu içerik toplam 36.028 kez gösterildi, Site toplam 3.039.627 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 32 kişi geziyor.


Kayseri Valiliği Cumhuriyet Meydanı Kocasinan/KAYSERİ
Tel: 0352 2210737 / 0505 6494828 / 0505 6494849 Özel Kalem Tel: 0352 2211267 / 0352 2211456-57 / 0505 6494838

Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Kayseri Valiliği tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü - 2013 ©